Sobre nosaltres / About us


L' IES Algarb és un centre de titularitat pública que imparteix Estudis de Secundària Obligatòria, de Batxillerat i Cicles Formatius de grau mitjà i superior de les famílies de Sanitat, Imatge Personal, Activitats Físico-Esportives, Serveis Socioculturals i a la Comunitat i Ensenyaments Esportius de Règim Especial, en torns de matí i tarda. 
A l'IES Algarb es va crear una Comissió de Programes Internacionals constituïda inicialment per 2 membres. A l'actualitat està formada per 5 membres i va creixent cada any. La nostra experiència s'ha anat adquirint i augmentant en cada projecte duit a terme des de l'any 2009.

Els docents implicats a la Comissió de Programes Internacionals som:

- Marta Fuster: coordinadora i professora del departament de Sanitat.
- Laura Roig: professora del departament de FOL. 
- Rosa Juan: professora del departament de Sociosanitària.
- Xavi Rosselló: professor del departament de Sociosanitària.
- Berta Oliva: cap d'estudis i professora del departament d'Educació Física.
- Mari Carmen Escandell: professora del departament de Sanitat
- Maria Fos: professora del departament de Sanitat.
- Cristina de la Fuente: professora del departament de FOL.
- Sergi Prats: professor del departament de Sanitat.  

Vos podeu posar en contacte amb qualsevol de nosaltres durant l'horari del centre, per correu electrònic o per telèfon.

Correu electrònic: programes.internacionals@iesalgarb.es
Telèfon: 971 306866 / 971 306812


IES Algarb is a publicly owned studies center teaching Secondary School, Baccalaureate, and intermediate & higher grade  training cycles involving Health, Personal Image , Sports and Physical Activities , Sociocultural and Community Services and Sports Teachings Special Scheme, in morning and afternoon shifts.
At our institution a Commission of International Programs was created with 2 members initially involved. Nowadays it consists of 5 members and growing each year. Our experience has being gained and increasing in each project carried out since 2009.


The teaching staff responsible for the International Training Programmes at the IES Algarb are:
- Marta Fuster: Coordinator & Healthcare Department teacher.
- Laura Roig: FOL Department teacher
- Rosa Juan: Dependency Care Department teacher.
- Xavi Rossel: Dependency Care Department teacher.
- Berta Oliva: Headmistress and Physical Education Department teacher.
- Mari Carmen Escandell: Healthcare Department teacher.
- Maria Fos: Healthcare Department teacher.
- Cristina de la Fuente: FOL Department teacher.
- Sergi Prats: Healthcare Department teacher.

You can contact any of us during working hours, by e-mail or by telephone. 

E-mail: programes.internacionals@iesalgarb.es
Telephone number: 971 306866 / 971 306812

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada