dimecres, 30 de novembre de 2016

Resolució de la convocatòria extraordinària / Extraordinary call resolution

Atenció!!! Ja tenim a una alumna seleccionada per aquest curs degut a la plaça que va quedar vacant. Les persones que estau en llista d'espera recordau que hi ha una convocatòria oberta per tal d'anar a fer pràctiques una vegada que ja tingueu el títol.

Attention please! We have made a selection of the student who will be occupying a vacant position. For the students on the waiting list, remember that there is an open call for the next academic year, once your studies will be finished. 


dilluns, 21 de novembre de 2016

Convocatòria 2016-2017 // 2016-2017 Call

Ja tenim una nova convocatòria en marxa!!! La podeu llegir aquí. No oblideu presentar la sol·licitud dins el termini establert.

We have just opened a new call!! You can take a look  here. Don't forget to apply on time!!

divendres, 4 de novembre de 2016

Convocatòria extraordinària / Extraordinary call

Tenim en marxa una convocatòria extraordinària. La teniu clicant aquí. A aquest enllaç teniu la sol·licitud que heu d'entregar.

There is a new call going on. Take a look here. You can find the application form at this link.