dimarts, 17 de novembre de 2015

Xerrades Informatives 2015 / 2015 Informative Talks

La setmana pasada es va informar a l'alumnat de cicles formatius sobre el programa Erasmus+ 2015/2016. També tenguerem la sort de tenir una xerrada per part d'algunes de les alumnes que gaudiren d'una beca el curs anterior. Teniu aquestes fotos com a mostra.

Vocational Training Programme students were informed last week about Erasmus+ 2015/2016. We were also very lucky because we had the opportunity to listen to some of the students who were awarded a grant during the last academic year. Take a look at the pictures!!!

 

dimecres, 11 de novembre de 2015

Convocatòria 2015/2016, Sol·licitud i CV / 2015/2016 Call, Application form & CV

A aquests enllaços podeu consultar la convocatòria per al curs 2015/2016 Erasmus+ "Becoming international" . Podeu també descarregar el formulari de sol·licitud i el Curriculum vitae:

- Convocatòria / Call
- Formulari de sol·licitud / Application form
- Curriculum vitae

Animau-vos!!!!

On the links above you can have a look at the Erasmus+ "Becoming International" 2015/2016 Call. You can also download the application form and the Curriculum vitae. 

Join us!!!