dijous, 12 de març de 2015

Difusió / Advertising

A les darreres setmanes hem pogut reunir-mos amb representants de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, la directora del CEP (centre d'ensenyament de professors d'Eivissa) i la delegada d'educació del Govern Balear. Aquí teniu les fotos que ho demostren.
Podeu llegir la notícia de la reunió amb la Delegada al Diario de Ibiza i al Periódico de Ibiza y Formentera. La foto d'aquesta reunió és del Diario de Ibiza.

During the last weeks we have been able to meet with Sant Josep de sa Talaia City Hall representatives, CEP director and the Balearic Goverment educaction officer. Here you have the photos to prove it. 
You can read the news about the meeting with the Balearic Goverment education officer in Diario de Ibiza and  Periódico de Ibiza y Formentera. The photo of this meeting has been taken from Diario de Ibiza.dimarts, 3 de març de 2015

Erasmus+ a les xarxes socials / Erasmus+ on social networks

Ara ens podeu contactar i estar informats des de les diferents xarxes socials. Cercau-nos!!!

Now you can contact us and keep yourself informed through social networks. Look for us!!!Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

A l' IES Algarb se li ha concedit la carta ECHE!!! Estam molt contents i il·lusionats per poder continuar amb la nostra feina. Esperam que ens acompanyeu en aquesta nova etapa. Podeu clicar aquí per veure la carta ECHE.

IES Algarb has been conceded the ECHE letter!!! We are very happy and excited for being able to continue working . We hope you'll be by our side during this new stage. You can click here to see the ECHE letter.

Alumnat pre-seleccionat Erasmus+ 2014-2015 / Erasmus+ preselected students 2014-2015

Podeu fer-li una ullada a aquest llistat on figuren els alumnes pre-seleccionats per a gaudir d'una beca Erasmus+ durant aquest any acadèmic.

Take a look at the list where preselected students to enjoy an Erasmus + grant during this academic year are shown. 

Xerrades informatives 2014-15 / Informative talks 2014-2015

Durant aquest any academic s'han fet diverses xerrades per tal de difondre al màxim entre l'alumnat i el professorat del centre totes les possibilitats de participar a algun programa ERASMUS+.

Some different talks have been given during this academic year in order to inform students and teachers about the diverse possibilities to enroll ERASMUS+. 
Xerrada feta per alumnes explicant la seva experiència amb una beca Erasmus. 
Talk given by students explaining all about their experience during an Erasmus grant.


Xerrada feta pel professorat explicant la seva experiència amb una beca Erasmus.
Talk given by teachers explaining all about their experience during an Erasmus grant.