dilluns, 25 de novembre de 2013

Missatge de benvinguda / Welcoming message

Des de l'IES Algarb obrim un espai d'informació i comunicació principalment amb l'alumnat, però també amb totes les persones que formen la comunitat educativa i que estan interessades en els programes internacionals que es duen a terme al nostre centre (Leonardo, Erasmus, Erasmus+).

Volem que sigui un espai interactiu i amb la possibilitat de comunicarmos amb centres d'altres llocs d'Espanya i Europa per tal de poder treballar junts.

Gràcies per la visita!!!

From IES Algarb we want to open an information and communication site, mainly addressed to our students but as well to all the people who are involved in education and are interested in the international programmes we run (Leonardo, Erasmus, Erasmus+)

We would like this to be an interactive site which can help us to communicate with Schools from the rest of Spain and Europe in order to work together.

Thank you for visiting us!!!